Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

30/12/2022 15:40
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài
https://baomoi.com/nghe-an-100-chu-tau-ca-khai-thac-xa-bo-ky-cam-ket-khong-vi-pham-vung-bien-nuoc-ngoai/c/44692187.epi
Truy cập link gốc