Công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh

27/03/2023 12:55
Đảng ủy VietinBank cam kết luôn gìn giữ và phát huy mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền của tỉnh; thực hiện tốt các nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, góp phần tích cực tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Link nguồn bài viết
Công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh
https://baomoi.com/cong-bo-quyet-dinh-chuyen-giao-dang-bo-vietinbank-chi-nhanh-ha-tinh/c/45392709.epi
Truy cập link gốc