Thành lập đơn vị sự nghiệp phải có tối thiểu 15 người làm việc

02/06/2023 10:52
Theo bà Trần Ngọc Anh (Nghệ An) được biết, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).
Link nguồn bài viết
Thành lập đơn vị sự nghiệp phải có tối thiểu 15 người làm việc
https://baomoi.com/thanh-lap-don-vi-su-nghiep-phai-co-toi-thieu-15-nguoi-lam-viec/c/45984868.epi
Truy cập link gốc