Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phát lên lưới 6 triệu kWh điện

19/03/2023 05:49
3 tháng đầu năm 2023, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) vận hành an toàn, ổn định, dự kiến phát lên lưới 6 triệu kWh điện, doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng.
Link nguồn bài viết
Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phát lên lưới 6 triệu kWh điện
https://baomoi.com/nha-may-thuy-dien-ngan-truoi-phat-len-luoi-6-trieu-kwh-dien/c/45321239.epi
Truy cập link gốc