Nghệ An tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè

04/05/2023 16:06
Sở Y tế Nghệ An đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Vinh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, công bố công khai các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp hè.
Link nguồn bài viết
Nghệ An tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè
https://baomoi.com/nghe-an-tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-trong-mua-he/c/45726430.epi
Truy cập link gốc