Nghệ An phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

14/11/2023 15:21
Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 có chủ đề 'Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới'.
Link nguồn bài viết
Nghệ An phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
https://baomoi.com/nghe-an-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-ngua-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2023-c47525120.epi.epi
Truy cập link gốc