Nghệ An 'chạy nước rút' giải ngân vốn đầu tư công

24/11/2022 18:36
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Nghệ An trên 11.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh này giải ngân được trên 6.300 tỷ đồng đạt 57,6% so với kế hoạch, đứng thứ 46 trong 63 địa phương theo thứ tự tỷ lệ giải ngân…
Link nguồn bài viết
Nghệ An 'chạy nước rút' giải ngân vốn đầu tư công
https://baomoi.com/nghe-an-chay-nuoc-rut-giai-ngan-von-dau-tu-cong/c/44365283.epi
Truy cập link gốc