Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 72 chức việc tôn giáo ở Thạch Hà

19/09/2023 12:04
Các chức việc tôn giáo ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được bồi dưỡng, nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp cận các biện pháp phòng chống chiến lược 'Diễn biến hòa bình', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Link nguồn bài viết
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 72 chức việc tôn giáo ở Thạch Hà
https://baomoi.com/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-72-chuc-viec-ton-giao-o-thach-ha/c/46967116.epi
Truy cập link gốc