Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 72 chức việc tôn giáo ở Thạch Hà

19/09/2023 12:04
Các chức việc tôn giáo ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được bồi dưỡng, nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp cận các biện pháp phòng chống chiến lược 'Diễn biến hòa bình', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-72-chuc-viec-ton-giao-o-thach-ha/254447.htm
Truy cập link gốc


Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 19 – 22/9), các chức việc tôn giáo ở huyện Thạch Hà được bồi dưỡng các nội dung về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Các đại biểu, chức việc tôn giáo huyện Thạch Hà tham dự lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, các chức việc tôn giáo còn được nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp cận các biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đặc biệt, tại lớp bồi dưỡng lần này, các chức việc tôn giáo được tiến hành trao đổi, tọa đàm với lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình phát triển kinh tế, chính trị và một số nội dung liên quan đến tôn giáo của địa phương hiện nay.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đề nghị các chức việc tôn giáo vận dụng linh hoạt các kiến thức được trang bị, tập trung xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm tiếp tục nâng cao trình độ hiểu biết của các chức việc tôn giáo, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Trọng Sơn