UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

21/11/2023 18:15
Bà Audrey Azoulay - Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 42 vừa thông qua nghị quyết với bản danh sách gồm 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử sẽ được UNESCO cùng vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm, trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh, Việt Nam).
Link nguồn bài viết
UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
https://baomoi.com/unesco-ra-nghi-quyet-vinh-danh-hai-thuong-lan-ong-le-huu-trac-c47594917.epi.epi
Truy cập link gốc