Sáng nay, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư

28/05/2023 05:38
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh sẽ cung cấp thông tin về định hướng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, danh mục dự án đầu tư của tỉnh.
Link nguồn bài viết
Sáng nay, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư
https://baomoi.com/sang-nay-ha-tinh-to-chuc-hoi-nghi-cong-bo-quy-hoach-tinh-va-xuc-tien-dau-tu/c/45936178.epi
Truy cập link gốc