Người lao động Hà Tích tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến

20/11/2023 15:44
Việc tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến đã giúp đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Link nguồn bài viết
Người lao động Hà Tích tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến
https://baomoi.com/nguoi-lao-dong-ha-tich-tich-cuc-tham-gia-cac-cuoc-thi-truc-tuyen-c47581224.epi.epi
Truy cập link gốc