Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

04/06/2023 11:16
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...
Link nguồn bài viết
Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06
https://baomoi.com/nghe-an-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-day-manh-thuc-hien-de-an-06/c/46001007.epi
Truy cập link gốc