Nghệ An tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

02/06/2023 12:22
UBND tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.
Link nguồn bài viết
Nghệ An tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
https://baomoi.com/nghe-an-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi/c/45985609.epi
Truy cập link gốc