Nghệ An kiến nghị Trung ương nghiên cứu và có các quy định cụ thể về lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh

22/04/2024 19:49
Chiều 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) và phát triển thủy sản bền vững.
Link nguồn bài viết
https://nhandan.vn/nghe-an-kien-nghi-trung-uong-nghien-cuu-va-co-cac-quy-dinh-cu-the-ve-luc-luong-kiem-ngu-cap-tinh-post805936.html
Truy cập link gốc
Quang cảnh điểm cầu hội nghị của tỉnh Nghệ An ở thành phố Vinh.

Tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã chủ trì điểm cầu của tỉnh ở thành phố Vinh.

Báo cáo trực tuyến tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Từ năm 2019 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Nghệ An đã tích cực, nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp trong công tác chống khai thác IUU.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp, công tác chống khai thác IUU của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả ban đầu. Về quản lý đội tàu khai thác (tính đến ngày 16/4/2024): Số tàu cá đã được cấp đăng ký là 2.317/2.564 chiếc (đạt 90,37%). Số tàu đã cấp phép đang còn hạn là 2.216/2.317 chiếc thuộc diện phải cấp phép (đạt 95,64%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động. Số tàu cá đã cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm còn hạn là 986/1.086 tàu phải cấp (đạt 90,79%).

Nghệ An là địa phương có lượng phương tiện khai thác trên biển lớn.

Về theo dõi, giám sát tàu cá khai thác trên biển: Đến nay, 100% tàu cá đang hoạt động khai thác đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (Số lượng tàu cá lắp đặt 1.054/1.086 chiếc phải lắp đặt, đạt 97,05%; 32 chiếc còn lại hiện nằm bờ không đi khai thác). Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát các tàu cá hoạt động trên biển. Thông báo các tàu cá bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình quá 6 giờ trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng đã được Ban Quản lý cảng cá thực hiện theo đúng quy trình và ngày càng nghiêm túc hơn. Toàn tỉnh có 4 cảng cá; trong đó có 3 cảng cá là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản.

Năm 2023, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 161 chủ tàu cá/714,5 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã xử phạt 26 chủ tàu/437,8 triệu đồng; trong đó, có 19 tàu cá bị xử phạt thông qua thông tin từ Hệ thống Giám sát tàu cá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo trực tuyến về công tác chống khai thác IUU của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An có chiều dài bờ biển hơn 82km, lượng tàu cá khai thác của địa phương lớn, tàu cá các địa phương khác cũng thường xuyên hoạt động ở vùng biển địa phương.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, địa phương xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách. Làm tốt nhiệm vụ này vừa góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản, vừa bảo đảm phát triển ngành thủy sản xanh, bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác chống khai thác IUU của Nghệ An cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Lực lượng kiểm ngư tỉnh còn thiếu và yếu. Cơ sở hạ tầng nghề cá (cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, luồng lạch) còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, tàu thuyền ra vào gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm an toàn. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng tại cảng cá, bến cá còn hạn chế; sản lượng thủy sản khai thác được giám sát còn thấp…

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư đạt kết quả cao với mục tiêu trước mắt là tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và lâu dài là phát triển ngành thủy sản xanh, bền vững, tại Hội nghị, đại diện tỉnh Nghệ An kiến nghị Trung ương nhiều nội dung liên quan, trong đó có việc nghiên cứu và có các quy định cụ thể về lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh, cũng như các chế độ, chính sách cho lực lượng này.