Luồng lạch ở Hà Tĩnh bồi lắng, ngư dân bất an mùa mưa bão

19/09/2023 11:06
Các luồng lạch, âu thuyền, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền ở Hà Tĩnh đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến ngư dân bất an khi mùa mưa bão đến gần.
Link nguồn bài viết
Luồng lạch ở Hà Tĩnh bồi lắng, ngư dân bất an mùa mưa bão
https://baomoi.com/luong-lach-o-ha-tinh-boi-lang-ngu-dan-bat-an-mua-mua-bao/c/46966488.epi
Truy cập link gốc