Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

20/02/2023 05:34
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, trang bị vũ khí, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ… để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023.
Link nguồn bài viết
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới
https://baomoi.com/luc-luong-vu-trang-ha-tinh-san-sang-cho-mua-huan-luyen-moi/c/45084281.epi
Truy cập link gốc