Hộ dân cần hỗ trợ sinh kế khi giải tỏa bãi biển Thiên Cầm

18/09/2023 22:26
Nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường tại khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương giải tỏa toàn bộ các ki ốt, điểm kinh doanh án ngữ đường ra bãi biển. Theo kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần có giải pháp hỗ trợ sinh kế mới, đảm bảo cuộc sống cho các hộ kinh doanh sau giải tỏa.
Link nguồn bài viết
https://vnews.gov.vn/video/ho-dan-can-ho-tro-sinh-ke-khi-giai-toa-bai-bien-thien-cam-94909.htm
Truy cập link gốc