Hà Tĩnh triển khai Tháng Công nhân năm 2024

03/04/2024 05:29
Các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 ở Hà Tĩnh sẽ gắn với nội dung 'Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động'.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/ha-tinh-trien-khai-thang-cong-nhan-nam-2024-post264160.html
Truy cập link gốc
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng Công nhân năm 2024. Theo đó, các hoạt động sẽ được đồng loạt tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở từ ngày 15/4 - 31/5, gắn với các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tổ chức công đoàn.

LĐLĐ huyện Nghi Xuân nắm bắt tình hình việc làm và kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, với chủ đề “Đoàn kết công nhân - triển khai nghị quyết”, "Tháng Công nhân" năm 2024 sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm: phối hợp tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024” và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu cấp tỉnh; triển khai chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”.

Triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; thực hiện vai trò chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; phối hợp với các cấp ngành, đơn vị liên quan tích cực hưởng ứng "Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động"...

Các hoạt động của "Tháng Công nhân" 2024 góp phần tuyên truyền, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động toàn tỉnh nỗ lực thi đua lao động sản xuất.

Các hoạt động của Tháng Công nhân 2024 nhằm tuyên truyền, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động toàn tỉnh nỗ lực thi đua thực hiện thành công nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thông qua các hoạt động sẽ góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; nâng cao nhận thức thức của các cấp ngành, doanh nghiệp, toàn xã hội đối với giai cấp công nhân...

Một số khẩu hiệu tuyên truyền của "Tháng Công nhân" 2024:

- "Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024".

- "Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt".

- "Chào mừng kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024)"

- "Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước".

- "Thi đua “Năng suất - Chất lượng - Sáng tạo - Hiệu quả”.

- "Ra sức thi đua xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh".

K.M