Hà Tĩnh thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

27/03/2023 18:22
Việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh, điện sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng
https://baomoi.com/ha-tinh-thuc-hien-tot-chinh-sach-phap-luat-ve-phat-trien-nang-luong/c/45395658.epi
Truy cập link gốc