Hà Tĩnh tập trung cao giải phóng mặt bằng, sớm thi công dự án sử dụng vốn AFD

30/03/2023 16:56
Hà Tĩnh cam kết sẽ chỉ đạo 2 huyện Thạch Hà, Hương Khê tập trung cao giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm triển khai thi công dự án 'Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ'.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh tập trung cao giải phóng mặt bằng, sớm thi công dự án sử dụng vốn AFD
https://baomoi.com/ha-tinh-tap-trung-cao-giai-phong-mat-bang-som-thi-cong-du-an-su-dung-von-afd/c/45424070.epi
Truy cập link gốc