Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 114% kế hoạch năm 2023 đề ra

15/11/2023 11:32
n nay, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đã đạt 114% kế hoạch năm 2023 đề ra (kế hoạch 2 tỷ USD). Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt khoảng 2,4 tỷ USD, đạt 120% kế hoạch.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 114% kế hoạch năm 2023 đề ra
https://baomoi.com/ha-tinh-kim-ngach-xuat-khau-dat-114-ke-hoach-nam-2023-de-ra-c47533631.epi.epi
Truy cập link gốc