Hà Tĩnh gia hạn Cuộc thi Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về du lịch

20/11/2023 19:52
Ban Tổ chức Cuộc thi 'Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh năm 2023' vừa có thông báo về việc gia hạn nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi 'Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh năm 2023' đến hết ngày 25/11/2023.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh gia hạn Cuộc thi Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về du lịch
https://baomoi.com/ha-tinh-gia-han-cuoc-thi-anh-dep-va-video-clip-an-tuong-ve-du-lich-c47585397.epi.epi
Truy cập link gốc