Gần 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hồng Lĩnh

12/09/2023 19:39
Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm khuyến khích học sinh có thành tích học tập xuất sắc và hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong công tác, giảng dạy...
Link nguồn bài viết
Gần 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hồng Lĩnh
https://baomoi.com/gan-1-ty-dong-ung-ho-quy-khuyen-hoc-khuyen-tai-hong-linh/c/46902225.epi
Truy cập link gốc