ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu (Hà Tĩnh): Khuyến khích hòa giải, đối thoại khi giải quyết tranh chấp

21/11/2023 17:45
Để Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, ĐBQh Phan Thị Nguyệt Thu đề nghị, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những lợi ích, tính ưu việt của Luật mang lại.
Link nguồn bài viết
ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu (Hà Tĩnh): Khuyến khích hòa giải, đối thoại khi giải quyết tranh chấp
https://baomoi.com/dbqh-phan-thi-nguyet-thu-ha-tinh-khuyen-khich-hoa-giai-doi-thoai-khi-giai-quyet-tranh-chap-c47594625.epi.epi
Truy cập link gốc