Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử

29/05/2023 11:47
Nhận định ý nghĩa và vai trò của Đề án 06 hết sức quan trọng đối với chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kêu gọi dân trên địa bàn tỉnh tích cực đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử để trải nghiệm những tiện ích, phục vụ công tác chuyển đổi số.
Link nguồn bài viết
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử
https://baomoi.com/chu-tich-tinh-ha-tinh-keu-goi-dan-dang-ky-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu/c/45945916.epi
Truy cập link gốc