Chỉnh lý biến động 37.467 bìa đất cho người dân các xã sau sáp nhập ở Hà Tĩnh

21/11/2023 06:16
Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện xác nhận thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất và số tờ bản đồ trên 37.467 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân các xã thực hiện việc sáp nhập ở Hà Tĩnh.
Link nguồn bài viết
Chỉnh lý biến động 37.467 bìa đất cho người dân các xã sau sáp nhập ở Hà Tĩnh
https://baomoi.com/chinh-ly-bien-dong-37-467-bia-dat-cho-nguoi-dan-cac-xa-sau-sap-nhap-o-ha-tinh-c47587072.epi.epi
Truy cập link gốc