Cần có chính sách hỗ trợ hợp tác xã môi trường ở nông thôn

26/05/2023 11:19
Phát biểu thảo luận tại hội trường trong chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Đình Gia - đoàn Hà Tĩnh đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ các hợp tác xã thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở nông thôn.
Link nguồn bài viết
Cần có chính sách hỗ trợ hợp tác xã môi trường ở nông thôn
https://baomoi.com/can-co-chinh-sach-ho-tro-hop-tac-xa-moi-truong-o-nong-thon/c/45922759.epi
Truy cập link gốc