Agribank Hà Tĩnh II trao thiết bị cho các trường học vùng xa

28/08/2023 19:10
Các thiết bị dạy học mà Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tặng các trường học góp phần tạo động lực để giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong dạy và học.
Link nguồn bài viết
Agribank Hà Tĩnh II trao thiết bị cho các trường học vùng xa
https://baomoi.com/agribank-ha-tinh-ii-trao-thiet-bi-cho-cac-truong-hoc-vung-xa/c/46760151.epi
Truy cập link gốc