1000 đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 tại Nghệ An

26/05/2023 12:59
Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đồng tổ chức.
Link nguồn bài viết
1000 đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 tại Nghệ An
https://baomoi.com/1000-dai-bieu-nha-khoa-hoc-tham-du-hoi-nghi-da-lieu-tham-my-toan-quoc-lan-thu-6-tai-nghe-an/c/45923579.epi
Truy cập link gốc