Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16/09/2023 17:46
Sáng 16-9, tại TP Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18-7-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Link nguồn bài viết
Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
https://baomoi.com/xay-dung-va-phat-trien-tinh-nghe-an-xung-dang-la-que-huong-cua-chu-tich-ho-chi-minh/c/46942949.epi
Truy cập link gốc
Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh Nghệ An (điểm cầu trung tâm), kết hợp trực tuyến tới khoảng 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy trên địa bàn tỉnh.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW đến các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương, các địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. Giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ, được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước. Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW hôm nay là một dịp quan trọng để chúng ta đánh giá lại sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian 10 năm qua; quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An trong vùng và cả nước; về các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới để từ đó có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nhanh hơn và bền vững hơn.

Toàn cảnh hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp của con người xứ Nghệ; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong vùng và cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh để Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dương Hóa