TX Hồng Lĩnh tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính

17/11/2023 13:36
Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ThU ngày 1/11/2021 của BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), từ năm 2021 đến nay, các cấp chính quyền trên địa bàn đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn hồ sơ đạt tỷ lệ 99,98%.
Link nguồn bài viết
TX Hồng Lĩnh tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính
https://baomoi.com/tx-hong-linh-tiep-tuc-dau-tu-hien-dai-hoa-nen-hanh-chinh-c47556271.epi.epi
Truy cập link gốc