Tuổi trẻ Hà Tĩnh thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến

02/06/2023 19:55
Với phương châm 'rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững', 90 ngày đêm cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của tuổi trẻ Hà Tĩnh tập trung hướng về cơ sở, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến.
Link nguồn bài viết
Tuổi trẻ Hà Tĩnh thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến
https://baomoi.com/tuoi-tre-ha-tinh-the-hien-suc-tre-khat-vong-cong-hien/c/45990051.epi
Truy cập link gốc