Truyền thông phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

16/03/2023 16:16
Dự án 'Truyền thông phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại' sẽ tập trung triển khai tại 4 tỉnh, thành phố trọng điểm về mua bán người gồm Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An. Mục đích là hướng đến thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt là nhóm phụ nữ, thanh niên trước những rủi ro và hậu quả của việc di cư không an toàn dẫn đến mua bán người.
Link nguồn bài viết
Truyền thông phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại
https://baomoi.com/truyen-thong-phong-chong-mua-ban-nguoi-va-no-le-thoi-hien-dai/c/45301603.epi
Truy cập link gốc