Triển lãm 3D trực tuyến 'Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ'

17/12/2021 11:39
Triển lãm 3D trực tuyến sẽ trưng bày hơn 130 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hà Tĩnh, các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật; sự thay đổi địa giới hành chính, tên gọi của tỉnh.
Link nguồn bài viết
Triển lãm 3D trực tuyến 'Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ'
https://baomoi.com/trien-lam-3d-truc-tuyen-ha-tinh-theo-dong-lich-su-qua-tai-lieu-luu-tru/c/41222275.epi
Truy cập link gốc