Tiếp tục giám sát việc triển khai các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

01/06/2023 18:06
Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp thực hiện chống khai thác IUU. Toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài, 99/99 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi lắp đặt thiết bị VMS...
Link nguồn bài viết
Tiếp tục giám sát việc triển khai các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
https://baomoi.com/tiep-tuc-giam-sat-viec-trien-khai-cac-quy-dinh-ve-chong-khai-thac-thuy-san-bat-hop-phap/c/45979478.epi
Truy cập link gốc