Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh triệu tập kỳ họp cuối năm từ 6-8/12

21/11/2023 14:53
Đây là kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XVIII, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2023 và kế hoạch, giải pháp năm 2024.
Link nguồn bài viết
Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh triệu tập kỳ họp cuối năm từ 6-8/12
https://baomoi.com/thuong-truc-hdnd-tinh-ha-tinh-trieu-tap-ky-hop-cuoi-nam-tu-6-8-12-c47592814.epi.epi
Truy cập link gốc