Thủ tướng Chính phủ thống nhất không triển khai nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II, Nghệ An

27/05/2023 10:07
Đây là nội dung tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII).
Link nguồn bài viết
Thủ tướng Chính phủ thống nhất không triển khai nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II, Nghệ An
https://baomoi.com/thu-tuong-chinh-phu-thong-nhat-khong-trien-khai-nhiet-dien-than-quynh-lap-i-ii-nghe-an/c/45931089.epi
Truy cập link gốc