Thu hút đầu tư FDI của Nghệ An là điểm sáng trong bức tranh khó khăn chung

25/08/2023 15:56
Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm từ đầu năm đến nay của Nghệ An đạt hơn 28.834 tỷ đồng, tăng 2,6% về số dự án cấp mới và tăng 1,4 lần về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI, tỉnh đã thu hút được 890 triệu USD và đang có tín hiệu tích cực để vượt mốc 1 tỷ USD.
Link nguồn bài viết
Thu hút đầu tư FDI của Nghệ An là điểm sáng trong bức tranh khó khăn chung
https://baomoi.com/thu-hut-dau-tu-fdi-cua-nghe-an-la-diem-sang-trong-buc-tranh-kho-khan-chung/c/46732894.epi
Truy cập link gốc