Thời tiết Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt

06/05/2023 07:08
Ngày 5/5, tại Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ, như Tây Hiếu 42.2 độ, Tương Dương 43.1 độ, Quỳ Châu 42 độ, Đô Lương 42.2 độ...
Link nguồn bài viết
Thời tiết Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt
https://baomoi.com/thoi-tiet-nghe-an-tiep-tuc-nang-nong-gay-gat-va-dac-biet-gay-gat/c/45740475.epi
Truy cập link gốc