Thách thức trong giảm mức sinh tại Nghệ An

15/03/2024 09:06
Trong khi cả nước đã duy trì được tỷ suất sinh ở mức dưới 2,1 thì Nghệ An vẫn là 1 trong 6 tỉnh có mức sinh cao nhất nước. Hiện dân số của Nghệ An trên 3,3 triệu người, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô lớn cộng với mức sinh vẫn còn cao khiến cho hàng năm việc giảm sinh vẫn là một thách thức.
Link nguồn bài viết
https://vnews.gov.vn/video/thach-thuc-trong-giam-muc-sinh-tai-nghe-an-113973.htm
Truy cập link gốc