Tạo sức hút mạnh mẽ dòng vốn FDI vào Nghệ An

01/01/2023 08:19
Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang 'chảy' mạnh vào Nghệ An sau một loạt biện pháp 'khơi thông' của tỉnh.
Link nguồn bài viết
Tạo sức hút mạnh mẽ dòng vốn FDI vào Nghệ An
https://baomoi.com/tao-suc-hut-manh-me-dong-von-fdi-vao-nghe-an/c/44704776.epi
Truy cập link gốc