Tăng tốc GPMB khởi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh, Quảng Bình

14/01/2022 22:36
Lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, Quảng Bình phải đạt tối thiểu 70% trong tháng 11/2022 để khởi công.
Link nguồn bài viết
Tăng tốc GPMB khởi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh, Quảng Bình
https://baomoi.com/tang-toc-gpmb-khoi-cong-cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-quang-binh/c/41507409.epi
Truy cập link gốc