XKLĐ theo chương trình của bộ LĐTB XH (ĐT: 0972472009)


#1

Hiện tại cty còn 8 chỉ tiêu xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình của Bộ LĐTB