XKLĐ ĐÀI LOAN Lấy đến 48 tuổi làm xây dựng (TUYỂN GẤP, XUẤT CẢNH NHANH) (ĐT: 0975067977)


#1

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI NGHỆ AN
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Huệ Lộc, Số 146, Đường Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, Nghệ An