Xipo rgv chất giá sinh viên 2x tr (ĐT: 01693365556)


#1

còn con xipo full đồ loại 1
Máy full 120 êm ru
Lửa 120 6 số
Giấy tờ đầy đủ
Xe đã lên đề bấm là bay
Xe chạy bao chắc chắn không sàn lắc
Cam kết nói sai cho luôn xe
Ae ai có nhu cầu lh 0987289630 để ép giá và xem hình