Tuyển Thợ QC, Thợ Đồ Nhựa, NV Kế Toán (ĐT: 0988598842)


#1

<img src="https://scontent-hkg.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/28423120_412360085881134_4468351054386830316_o.jpg?oh=f8d982634d54f8a59d8f7af2aebdf475