Tuyển quản lý nhà hàng

Cần tuyển quản lý nhà hàng tại Quán bàu, Vinh.Yêu cầu:

  • Có it nhất 02 năm làm quản lý nhà hàng.
  • Có khả năng set up menu cho khách hàng.
  • Có khả năng truyền đạt kỹ nhăng nghiệp vụ cho nhân viên.
  • Có phương án phát triển khách hàng.

    Nhiệt huyết với công việc,quản lý tốt nhân viên và tài sản.

    Xin liên hệ: 091 320 1177. Cám ơn.