Tuyển NV thu ngân, NV phục vụ (ĐT: 0903272939)

Nhà hàng AMORE GARDEN