Tuyển nữ phụ quán ăn sáng.Tháng làm 22 ngày

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

Như tiêu đề.Mình cần tuyển 1 nữ phụ quán ăn sáng.Thời gian làm 6h đến 9r.Muộn nhất là 10h.Nghỉ thứ 7,cn.Lương 1tr1/1tháng.

Liên hệ:0986706587 (chỉ nhận tin nhắn,không gọi điện)