Tuyển Nữ làm việc tại RUMANI ( Đóng gói Thủy sản ) (ĐT: 0975067977)


#1
TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI NGHỆAN
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Huệ Lộc, Số 146 , Đường Nguyễn Sỹ Sách, T.P Vinh, Nghệ An.